Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Aktualizácia územného plánu obce Krahule a pozvánka na jeho prerokovanie

Obec Krahule zverejňuje aktualizáciu územného plánu obce na prípomienkové konanie s pozvánkou na jeho prerokovanie.

OZNÁMENIE PREROKOVANIA

NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNoplánovacej dokumentácie

 

Obec Krahule, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia  §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30 aktualizuje Územný plán obce Krahule a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3

(ďalej "Návrh")

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Krahule na verejné nahliadnutie po dobu

od 22.01.2020 do 24.02.2020.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.krahule.sk alebo www.erstar.sk.

 

Verejné prerokovanie Návrhu sa uskutoční dňa

06.02.2020 o 16:00 hod.

v budove Obecného úradu Krahule.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Krahule, Krahule 26, 967 01 Kremnica,  do

24. februára 2020.

 

 

 

Ing. arch. Pavel Bugár

odborne spôsobilý pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

 

Miroslav Schwarz

starosta obce Krahule

 

Kompletný materiál si môžete stiahnuť tu :

http://krahule.sk/index.php/pre-obcanov/povinne-zverejnovane-informacie/pozemky-infrastruktura?download=1205:Aktualizacia%20uzemneho%20planu%20obce_pripomienkove%20konanie

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk