Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Vyhlásenie volieb do europarlamentu

 

 

 

ZBIERKA         ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Ročník 2019

 

Vyhlásené: 4.  2.  2019                                     Časová verzia predpisu účinná od:  4.  2.2019

 

Obsah dokumentu je právne záväzný.

 

 

28

 

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1.  februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

 

 

 

 

Podľa  čl. 89  ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20  a § 86  ods. 1 zákona č. 180/2014

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

v y h l a s u j e m

 

voľby do Európskeho parlamentu a

 

u r č u j e m

 

1.  deň ich  konania na sobotu 25. mája 2019,

 

2.  lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22.  februára 2019,

 

3.  lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do  1.  apríla

2019 a lehotu na ich  prvé zasadanie do 15.  apríla 2019.

 

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14  poslancov.

 

 

 

Andrej Danko v.  r.


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk