Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Pozvánka na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva -18.05.2020 o 16.30 hod.

 

 P o z v á n k a

 

 

 

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

 

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a

 

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

 

deň  18.05.2020  o 16.30 hod.

 

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Schwarz

 

    starosta obce

 

 

 

Program :

 

1.                     Otvorenie

 

2.                     Plnenie a čerpanie rozpočtu 1.Q 2020

 

3.                     Úprava rozpočtu pre rok 2020

 

4.                     Opatrenia v obci z dôvodu pandémie COVID-19

 

5.                     Zverejnenie predaja majetku obce

 

6.                     Informácia – aktualizácia ÚPD – zmeny a doplnky č. 3

 

7.                     Rôzne

 

8.                     Diskusia

 

9.                     Návrh na uznesenie

 

10.               Záver

 


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk