Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Pozvánka na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva -17.2.2020 o 17,00 hod

P o z v á n k a

 

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň  17.02.2020  o 17,00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

 

 

 

 

Miroslav Schwarz

    starosta obce

 

Program :

1.    Otvorenie

2.    Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2019

3.    Inventarizácia majetku

4.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

5.    Majetkoprávne náležitosti a zmluvy

6.    Diskusia

7.    Návrh na uznesenie

8.    Záver


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk