Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Pozvánka na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva -28.10.2019 o 17,00 hod

P o z v á n k a

 

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

deň  28.10.2019  o 17,00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

 

 

Miroslav Schwarz

    starosta obce

 

Program :

1.    Otvorenie

2.    Kontrola plnenia uznesenia

3.    Správa hlavného kontrolóra – plnenie a čerpanie rozpočtu III.Q 2019

4.    Majetkoprávne záležitosti

5.    Aktualizácia ÚPD obce Krahule

6.    Návrh rozpočtu na rok 2020

7.    Návrh na uznesenie

8.    Záver


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk