Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

 

Starosta obce Krahule Miroslav Schwarz

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva na

deň  03.12.2018  o 16,00 hod.

v budove Obecného úradu v Krahuliach.

 

 

Miroslav Schwarz

    starosta obce

 

Program :

1.         Úvodné náležitosti

a)     Otvorenie zasadania

b)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c)     Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

d)    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

e)     Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

f)      Vystúpenie starostu

2.         Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3.         Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.         Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

5.         Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

6.         Určenie platu starostu obce

7.         Diskusia

8.         Záver


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk