Krahule

Font Size

Profile

Cpanel

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Krahule

Obec Krahule vyhlasuje voľby na obsadenie pozície hlavného kontrolóra obce Krahule

Kvalifikačné a iné požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra

·         úplné stredné vzdelanie,

·         občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady,

·         prax v ekonomickej príp. právnej oblasti,

·         znalosť problematiky verejnej správy výhodou,

 

Požadované doklady, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:

·         doklad o dosiahnutom vzdelaní,

·         aktuálny odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

·         stručný profesijny životopis,

·         písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba doručiť v zalepenej obálke označenej

,,hlavný kontrolór“ do 30. 12. 2016 na adresu: Obec Krahule 26, 967 01 Kremnica.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 1/2017.


Kontakt

Obecný úrad Krahule
Krahule 26, 96701 Krahule

Tel : +421 45 6743659

Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web : www.krahule.sk